Egzamin 8 klasy- przygotowanie

Przygotowanie do egzaminu 8 klasy.
Powtórka: czasy, okresy warunkowe, mowa zależna niezależna, strona bierna.
Umiejętność zdawania testów- triki, które trzeba poznać by pisać testy sprawniej.
Powtórki z kluczowego słownictwa. Testy i pisanie listu.
czas trwania: wrzesień – kwiecień, 90 min tygodniowo